Vi sinh xử lý môi trường

VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Nước thải công nghiệp hiện nay là một vấn đề lớn ở Việt Nam, với việc mở rộng sản xuất trong một số ngành công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải cũ và dưới công suất cần sự chung tay của các cấp ban ngành cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải.

Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift cung cấp các giải pháp cho những vấn đề này với một chương trình tăng cường quá trình sinh học một cách tư nhiên với chi phí tiết kiệm và hiệu quả nhất.

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP PHẢI TRONG NƯỚC THẢI VÀ CÁC GIẢI QUYẾT CỦA MICROBELIFT

Nồng độ nitơ cao (amoniac, nitrit và nitrat)

Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift có tất cả các loài vi khuẩn khác nhau cần thiết để hoàn thành toàn bộ chu trình nitơ. Vi khuẩn trong MicrobeLift sẽ làm giảm ammonia, nitrit và khử nitra; Biến Ni tơ thành khí Ni tơ vô hại

Chất béo cao, dầu và mỡ (FOG)

Microbelift có chứa những vi khuẩn rất hiệu quả có thể phá vỡ chất béo, dầu và mỡ trong hệ thống đường ống dẫn và bể tách dầu mỡ. Hàm lượng FOG cao có chứa oxy, hy dro và cacbon, vi sinh MicrobeLift sẽ phân hủy FOG cao đó tạo thành nước và CO2 mà không tạo ra hợp chất dư thừa nào có thể làm tắc nghẽn hệ thống.

Phốt pho cao

Vi khuẩn MicrobeLift sẽ gắn phospho vào trong tế bào của chúng có hiệu quả loại bỏ chúng khỏi nước chảy ra của bạn.

TSS cao

Các vi khuẩn quang hợp của MicrobeLift  rất hiệu quả có thể kết hợp các chất rắn lơ lửng trong nước thải và giải quyết chúng khỏi hệ thống, các vi khuẩn khác của MicrobeLift sau đó sẽ tiêu hóa các chất rắn này một cách hiệu quả nếu chúng là chất hữu cơ.

COD / BOD cao

Những vấn đề nêu trên kết hợp hàm lượng COD/BOD cao và bằng cách xử lý những vấn đề này, chúng tôi làm giảm COD / BOD một cách có hiệu quả để đảm bảo rằng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định của pháp luật.

MICROBE LIFT – TẬP HỢP CÁC VI KHUẤN SỐNG VỚI TUỔI THỌ RẤT DÀI

Vi khuẩn Microbelift là hữu cơ và tự nhiên, hoàn toàn an toàn và không gây bệnh. Thời gian sử dụng từ 02 đến 05 năm.

Bản chất liên minh các vi khuẩn MicrobeLift dẫn đến một hiện tượng thú vị được giải thích trong hình thức đơn giản nhất của nó là tự chọn lựa. Bởi vì sản phẩm có nhiều loại vi khuẩn hoạt động trong phạm vi rộng lớn của các quá trình khác nhau nên chúng phát triển trong hầu hết mọi môi trường chất thải.

Khi nó được đưa vào một hệ thống, sự tồn tại của nhiều loại chất thải khác nhau sẽ khuyến khích sự phát triển của các vi khuẩn đặc biệt là đối với loại nước thải đó. Điều đó làm nên sự đặc biệt của MicrobeLift, một sản phẩm tăng cường quá trình sinh học thành công nhất trên thị trường hiện nay.

TẠI SAO MICROBELIFT CÓ THỂ LÀM VIỆC.

Vi khuẩn của chúng tôi cực kỳ hiệu quả vì một số lý do. Là sản phẩm có nhiều chủng vi khuẩn nhất trên thị trường.

 Giống vi khuẩn (loại)Tác dụng:
NitrobacterNitơ
NitrosomonasChất thải ni tơ như amonia
NitrococcusNitơ
ComamonasCacbon thơm
BacillusHydrocacbon đơn giản và thơm
SaccharomycesPhốt pho, cacbon, amoniac
Vi khuẩn Sulphur tímSulphorous
PseudomonasHydrocacbon thơm
AlcaligenesNitrat
CitrobacterHydrocacbon đơn giản và thơm, nitrat
FlavobacteriumCác nguyên tử hydro
Vi khuẩn tím (không lưu huỳnh)Hydrocacbon đơn giản và thơm

MẬT ĐỘ CỰC KÌ CAO (CFU/ML)

Vi khuẩn Heterotrophic1.0E6 cfu / mL1.45E6 cfu / mL
Vi khuẩn Kỵ khí1.0E6 cfu / mL1,22E6 cfu / mL
Vi khuẩn quang hợp1.0E6 cfu / mL1,09E6 cfu / mL

vi-sinh-xu-ly-moi-truong-1

vi-sinh-xu-ly-moi-truong-2

vi-sinh-xu-ly-moi-truong-3

vi-sinh-xu-ly-moi-truong-4

MICROBELIFT IND HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO?

Microbelift IND là sản phẩm vi khuẩn đa dòng có tính năng cao rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí với nhiều vấn đề hữu cơ có thể tìm thấy trong nước thải và nước thải.

Microbelift IND là sản phẩm vi khuẩn đa chức năng rất  có hiệu quả và tiết kiệm chi phí với nhiều vấn đề hữu cơ có thể tìm thấy trong chất thải và nước thải.

Sản phẩm đã tự chứng minh được trong hơn 40 năm trong nhiều ngành công nghiệp. Và giải quyết các vấn đề của khách hàng để đảm bảo chất thải của họ được xử lý trong một môi trường an toàn nhưng tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao.

Hiện tại không có ai có thể cung cấp những gì mà MicrobeLift IND cung cấp với công nghệ sinh học và bằng sáng chế hữu hiệu nhất để đảm bảo kết quả tích cực. Không giống như các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi 2-6 chủng vi khuẩn, sản phẩm MicrobeLift cung cấp 29 dòng vi khuẩn, đảm bảo các quá trình học diễn ra một các tự nhiên và được tìm thấy trong hệ thống xử lý nước thải .

CHÚNG TÔI NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

  • Thức ăn gia súc: cá, thịt gia cầm và thịt đỏ
  • Nước ép sữa và chế biến rượu vang
  • Xử lý nước thải
  • Bãi chôn lấp rác: nước rỉ rác, mùi hôi
  • Tăng cường sinh học cho hồ sinh học
  • Hầm tự hoại (bể phốt) và nhà vệ sinh

Lộ trình ngắn ít nhất là 4- 8 tuần thì các vấn đề trong hệ thống xử lý nước thải sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Những vấn đề hóc búa xung quanh lượng COD, nitrate, phốt pho, ammonia và chất béo, dầu mỡ cũng như mùi kinh khủng sẽ biến mất và các thông số  nước thải có thể đạt được dễ dàng và hiệu quả.