Microbelift

 • MICROBE-LIFT N1

  2.51 trên 5

  Vi sinh xử lý khí độc ao nuôi Microbe-lift N1 là một sản phẩm đặc biệt bao gồm 2 chủng vi sinh vật chính: Nitrosomonas SP Nitrobacter SP. Microbe-lift N1 được thiết kế để loại bỏ ni-tơ trong các ao hồ nuôi trồng thủy sản.

  Hãng sản xuất: Ecological Laboratories

  Xuất xứ: USA

  Công dụng chính: giảm Amonia, tăng cường quá trình Nitrat hóa, giảm hàm lượng Nitơ tổng.

  Liên hệ