CÁC DẠNG BÙN VI SINH TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÁC DẠNG BÙN VI SINH TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bùn vi sinh bao gồm 3 dạng là bùn vi sinh hoạt tính hiếu khí, bùn vi sinh thiếu khí và bùn vi sinh kỵ khí.Tùy từng loại nước thải mà đặc tính của bông bùn, màu bùn sẽ khác nhau, cách kiểm tra bùn vi sinh dựa vào các đặc điểm chung của các loại bùn như sau:

1.      BÙN VI SINH HIẾU KHÍ
Đặc điểm: bùn có màu nâu nhạt hơi sáng màu; bùn lơ lửng khi bắt đầu lắng thì bùn có hiện tượng tạo bông bùn.

Bùn hoạt tính sau khi tắt sục khí, khuấy trộn thì các bông bùn được hình thành, các bông bùn do vi sinh kết hợp lại với nhau tại thành 1 khối có khối lượng riêng nặng hơn nước nên các bông bùn sẽ lắng xuống dưới.

2.    BÙN VI SINH THIẾU KHÍ
Đặc điểm:
–    Bùn vi sinh thiếu khí có màu nâu xẫm hơn so với bùn vi sinh hiếu khí.
–    Bông bùn vi sinh thiếu khí to hơn so với bùn vi sinh hiếu khí
–    Tốc độ lắng của bùn vi sinh thiếu khí cũng nhanh hơn bùn vi sinh hiếu khí
Nếu quan sát kỹ bông bùn tại bể vi sinh thiếu khí thì trong bông bùn có các bọt khí nằm bên trong . Sau thời gian lắng khoảng 30 phút thì các bọt khí này lớn dần và kéo các bông bùn nổi lên trên bề mặt.

3.    BÙN VI SINH KỴ KHÍ
Điểm nhận biết bùn vi sinh kỵ khí:
Bùn vi sinh kỵ khí có màu đen, bùn kỵ khí được chia làm 2 loại là bùn kỵ khí lơ lửng (kỵ khí tiếp xúc) và bùn hạt (bùn kỵ khí dòng chảy ngược UASB). Bùn hạt có đặt điểm là bông bùn to, lắng nhanh, bùn có dạng hạt, bùn hạt càng lớn thì cho thấy vi sinh vật phát triển tốt. Bùn kỵ khí tiếp xúc được là nhờ có máy khuấy trộn tạo thành dòng lơ lửng trong bể kỵ khí.

Dòng sản phẩm Microbe-Lift ứng dụng trong xử lý nước thải được áp dụng linh hoạt tuỳ theo môi trường hiếu khí, kị khí và thiếu khí giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải  nhằm quản lý tốt chất lượng nước đầu ra của các doanh nghiệp sản xuất.

vi-sinh-khu-mui-microbelift-oc-ind

Comments

comments

Share this post